Õpetajate IT-seadmete kasutamine õppetöös


Tere,

Oleme Avinurme Gümnaasiumi kümnenda klassi õpilased ja seoses Uurimustöö aluste tunnitööga soovime, et vastaksite meie küsitlusele, mis on teemal "Õpetajate IT-seadmete kasutamine  õppetöös". Küsitlus on anonüümne. Oleme tänulikud, kui leiate aega vastamiseks.

Ankeedis on 10 küsimust.

A note on privacy
See ankeet on anonüümne.
Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

Vanus
-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61+
Kas kasutate oma tundides peale arvuti ka muid IT-seadmeid?
JAH
EI
Kui tihti kasutate tundides IT-seadmeid? (Peale arvuti)
Iga tund
Enamik tundides
Mõningates tundides
Harva
Ei kasutagi
Kuidas hindate oma arvutikasutusoksusi?
Väga head
Head
Rahuldavad
On raskusi
Puuduvad
Mis IT-seadmete kasutamisest tunnete koolitundides puudust?
Tahvelarvutid
Smart tahvlid
Kõlarid, kõrvaklapid
Fotoaparaadid
Droonid
Muu:
Mida arvate ideest viia õppetöö üle veebikeskkonda? Põhjendage.

Mis on Teie arvates õppetöös kasutatavate IT-vahendite eelised?

Mis on Teie arvates õppetöös kasutatavate IT-vahendite puudused?

Mida arvate ideest korraldada eksameid veebikeskkonnas? Põhjendage.
Poolt
Vastu
Erapooletu

Sugu