Õppekoormuse uurimine


Meie oleme 10. klassi õpilased Taavi, Heleri ja Kätlin. Meie eesmärgiks on teada saada, milline on koolinoorte arvamus õppekoormusest.

Ankeedis on 14 küsimust.

A note on privacy
See ankeet on anonüümne.
Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.